ZARZĄDZANIE

Przede wszystkim
  • sporzadzanie analiz finansowo - księgowych,
  • sporzadzanie biznes planu,
  • sporzadzanie wniosków kredytowych oraz innych, zgodnie z potrzebami firmy i urzędów administracji państwowej.
Pater i Pater, A.Pater, Biuro Obsługi Podatnika, ul. F. Pekszyca-Grudzinskiego 7, 30-215 Kraków, biuro[x]pateripater.pl PestkArt