PLANOWANIE

Przede wszystkim
  • wybranie optymalnej formy prawnej prowadzonej działalności opodatkowania,
  • planowanie transakcji w handlu zagranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji podatkowych i celnych,
  • optymalizacja formy opodatkowania firmy.
Pater i Pater, A.Pater, Biuro Obsługi Podatnika, ul. F. Pekszyca-Grudzinskiego 7, 30-215 Kraków, biuro[x]pateripater.pl PestkArt