KSIĘGOWOŚĆ

Co Państwo zyskują oddając Swoje sprawy w nasze ręce?
- Poczucie bezpieczeństwa.

Dlaczego?
- Zgodnie z Ustawa o Rachunkowości w jednostce za ewentualnie popełnione przez księgowego błędy odpowiada właściciel (kierownik jednostki). Natomiast w przypadku prowadzenia spraw finansowo-księgowych przez biuro rachunkowe za popełnione błędy odpowiada biuro. Nasze Biuro jest ubezpieczone od ryzyka związanego z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Przede wszystkim:
 • prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie Ksiąg Rachunkowych
 • prowadzenie Ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków Trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • rozliczenia pracowników (US, ZUS, przygotowywanie listy płac, umowy-zlecenia, rozliczanie zwolnień lekarskich, kartoteka pracownicza)
 • rozliczanie stanów remanentowych
 • prowadzenie ewidencji magazynowej
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i załatwianie spraw z związanych z obsługą firmy w Urzędach Skarbowych i inspektoratach ZUS
 • dokonywanie rocznego zamknięcia Księgi Przychodów i Rozchodów sporządzanie bilansu
Ponadto:
 • nadzorowanie ksiąg i rozliczeń z Budżetem prowadzonych przez księgowych Klienta
 • weryfikacja poprawności prowadzenia ksiąg Klienta przez osoby trzecie
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • rozwiązywanie problemów rachunkowych
Zatrudniamy pracowników, którzy są oddelegowani do pracy w firmie naszego klienta. Są to osoby dochodzące, przygotowujące dokumenty w sposób jak byśmy sobie tego życzyli i świadczące usługi w ramach zawartej umowy.

Jesteśmy w stanie zająć się Waszą firmą tak jakby uczynił to księgowy pracujący na miejscu (do uzgodnienia jest dojazd naszych pracowników do Waszej firmy w celu odebrania dokumentów jak również przeprowadzenia konsultacji lub nawet prowadzenie przez naszych pracowników rachunkowości w siedzibie Waszej firmy) jednocześnie zaś współpraca z nami zapewnia wysoką jakość prowadzonej na potrzeby Waszej firmy ewidencji księgowej.

Pater i Pater, A.Pater, Biuro Obsługi Podatnika, ul. F. Pekszyca-Grudzinskiego 7, 30-215 Kraków, biuro[x]pateripater.pl PestkArt