O NAS

Podstawową naszą cechą jest elastyczność. Zakres świadczonych przez nas usług, warunki ich wykonywania czy też odpłatność za świadczone przez nas usługi jest zawsze tak uzgadniana aby spełnić żądania naszych klientów.

Korzystanie z naszych usług to przede wszystkim:
  • bezpieczeństwo mienia i gwarancja jakości świadczonych usług,
  • profesjonalizm wykonywanych czynności,
  • obniżenie płaconych podatków,
  • niższe koszty własne.
Za rekomendację co do posiadanego doświadczenia, w prowadzeniu księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, firm o dużym potencjale ludzkim i finansowym niech posłużą referencje.

Pater i Pater, A.Pater, Biuro Obsługi Podatnika, ul. F. Pekszyca-Grudzinskiego 7, 30-215 Kraków, biuro[x]pateripater.pl PestkArt