DANE REJESTRACYJNE

Działalnść w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadzimy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej od roku 1994.

Osobą odpowiedzialną za sprawy księgowe i podatkowe jest w Naszej firmie: Pan Artur Pater, posiadający Certyfikat Księgowy nr 1759/2003 Ministra Finansów, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z racji wykonywania zawodu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Pan Artur Pater jest ubezpieczony w Towarzystwie Ubezpieczeń i Asekuracji WARTA S.A., nr polisy 90590 0008497.

Pan Artur Pater ubiega się o wpis na listę Doradców Podatkowych.

Naszymi konsultantami są Biegli Rewidenci z wieloletnim doświadczeniem, oraz doradcy podatkowi.
Pater i Pater, A.Pater, Biuro Obsługi Podatnika, ul. F. Pekszyca-Grudzinskiego 7, 30-215 Kraków, biuro[x]pateripater.pl PestkArt